לפניכם המקור של הטקסט העברי הקטן אבל הכי ידוע. הטקסט הזה הוא הלב והבסיס של שני דתות גלובליים: יהדות ונצרות.
                                                                                     

                                                                                  אני,בוריס גולדינוב, מחבר ובעל של האתר .Atoll-GeoCAD.com טוען שהטקסט המקורי של עשרת הדברות ממש היה נמסר
מבחוץ לאנושות עתיקה של כדור הארץ, והיה נמסר דוקא בפורמט מדויק שניתן לעיל.   
 
                                                                                                                                                                                                          
הטיעונים מוצגים כאן:
                                                                                                                                                                                          
                                  
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   לוחות של סיני. הקריאה השנייה                 RU
            
GB

IL